Disclaimer en privacyverklaring

Welkom op de website van de Inventory of Universal Design for Learning Good Practices (udlnet.di.uoa.gr). Door gebruik te maken van deze website, hierna aangeduid als de UDLnet repository, verklaart u onvoorwaardelijk akkoord te gaan met de volgende voorwaarden, welke meteen van toepassing zijn bij het eerste bezoek van de website

 1. Het gebruik van de UDLnet repository valt onder Griekse en internationale wetgeving, zowel wat betreft gewoonterechtelijke regels als moraliteit. Alle informatie op de website van UDLnet en de elektronische bronnen zijn beschikbaar voor gebruikers op strikt persoonlijke basis, zijn enkel bedoeld ter informatie, in geen geval voor commerciële doeleinden en mogen niet zonder waarschuwing worden aangepast of verwijderd. Het gebruik, de reproductie of heruitgave, geheel of gedeeltelijk, op enigerlei wijze, elektronisch of geprint, zonder de schriftelijke toestemming van de eigenaar of houder van het auteursrecht of waar de toestemming niet expliciet is vermeld is niet toegestaan. Hierop uitgezonderd is het gebruik van elementen van de verzamelsite UDLnet ten behoeve van studie of analyse, op voorwaarde dat de elementen niet worden gewijzigd of misleidend worden gebruikt. Tussenkomst of inmenging met de elementen van de UDLnet repository is niet toegestaan.

 2. De informatie en het elektronische materiaal op deze website wordt aangeboden in de staat waarin het zich op dat moment bevindt, zonder enige garantie. Hoewel de makers van de website zich met de grootst mogelijke zorg hebben ingespannen om de nauwkeurigheid van de opgenomen informatie te verzekeren op het moment van publicatie, kan de UDLnet repository de juistheid van deze data niet garanderen. De UDLnet repository is niet, direct of indirect, verantwoordelijk voor enige schade veroorzaakt door gebruik van de website, de data en/of het elektronische materiaal welke hierop is opgenomen.

 3. De UDLnet repository is niet verantwoordelijk voor enige eventuele schade voortkomend uit het gebruik van websites waarnaar wordt verwezen of voor de informatie die deze websites bevatten. De UDLnet repository aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van pagina’s waarnaar wordt verwezen, noch is het verantwoordelijk voor het beveiligingsbeleid en het bezoekersbeleid van deze websites.

 4. Artikelen en inhoud waaraan een plaats wordt geboden door de UDLnet repository drukken de perspectieven van de respectievelijke auteurs uit, niet noodzakelijkerwijs in termen van de organen die toezicht houden op de UDLnet repository.

 5. De UDLnet repository is niet aansprakelijk voor eventuele uitval van de website en de services of omzetverlies of bedrijfsonderbreking door het wegvallen van verbinding op de website.

 6. De UDLnet repository bevat materiaal waarop auteursrechten, handelsmerken, service marks etc. rusten en ander materiaal dat bij wet is beschermd.

 7. De UDLnet repository is niet verantwoordelijk voor eventuele persoonlijke gegevens die op webpagina’s worden weergegeven via directoryservices en zoekservers.

 8. Wanneer u informatie verzendt naar de website van de UDLnet repository door het invullen van het desbetreffende online formulier voor een aanvraag of service van de UDLnet repository dan moet deze informatie juist zijn. De informatie die u invoert wordt als vertrouwelijk beschouwd en is enkel overdraagbaar aan de direct betrokkenen, wettelijk daartoe bevoegden en autoriteiten in het geval dat de website oneigenlijk of in strijd met de wet wordt gebruikt. Voornamelijk het laatstgenoemde kan relevant zijn wanneer het gebruik van de website door een bezoeker tegen de gebruiksvoorwaarden ingaat. In dit geval zal de informatie van de bezoeker, inclusief het IP-adres, onderdeel zijn van onderzoek.

 9. Helpdeskmedewerkers kunnen toegang krijgen tot een grote verzameling relevante informatie (berichten, bijlagen etc.) bij een verzoek van een gebruiker tot ondersteuning bij eender welk probleem met een service van de UDLnet repository (zoals inlogproblemen etc.). De verantwoordelijke medewerker is gebonden aan deze voorwaarden.

 10. Wanneer u gegevens verzendt op de UDLnet repository website of bij gebruik van de UDLnet gespreks- en berichtservices (Good Practice berichten), dan:

  1. moet de informatie en gespreksinhoud zo zijn opgesteld dat het auteurs en andere gebruikers niet beledigd en dienen de wetten en algemene regels ten aanzien van moraliteit en fatsoenlijk internetgebruik in acht genomen worden.

  2. dient de gast voldoende maatregelen te nemen op het gebied van bijvoorbeeld antivirusprogramma’s of andere gebieden zodat geen schade aan de UDLnet repository of andere internetgebruikers kan worden toegebracht.

  3. draagt u er zorg voor dat de gegevens niet zijn beschadigd door u of anderen.

  4. bevatten de gegevens geen reclame.

  5. respecteren de ingevoerde gegevens mensenrechten en minderheden.

  6. kunnen de gegevens gebruikt worden door de UDLnet repository voor niet-commerciële doeleinden en, waar de benodigde gegevens voorhanden zijn, met verwijzing naar de bezoeker die ze beschikbaar heeft gemaakt.

 11. De UDLnet repository behoudt zich het recht voor veranderingen aan te brengen in de inhoud van de website en de bovenstaande voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving

 

Deze website maakt gebruik van cookies:

Een cookie is een tekstbestand dat op uw harde schijf wordt geplaatst door een server of website (webserver). De cookies kunnen niet gebruikt worden om programma’s uit te voeren of virussen over te brengen.

De UDLnet repository gebruikt Google Analytics cookies (_ga, _gat) die op de computer aanwezig blijven tot ze handmatig worden verwijderd of tot het eind van hun levensduur. Deze cookies genereren statistieken en andere informatie over het gebruik van de UDLnet repository, welke op hun beurt worden gebruikt om rapporten samen te stellen over het gebruik van de website. Google slaat deze informatie op. U kunt hier de voorwaarden van Google lezen: http://www.google.com/policies/privacy/

U kunt cookies accepteren of weigeren. Cookies worden door de meeste browsers automatisch geaccepteerd. U kunt desgewenst de instellingen van de browser wijzigen zodat cookies niet meer automatisch worden geaccepteerd.

De gebruiker, en bezoeker, van de UDLnet repository gaat akkoord met de hierboven genoemde voorwaarden.