Universal Design for Learning (UDL) on opetuksellinen viitekehys, joka auttaa kehittämään joustavia oppimisympäristöjä ja huomioimaan opetuksessa oppijoiden väliset yksilölliset erot. UDL pyrkii poistamaan fyysisiä, kognitiivisia ja opetuksen järjestelyyn liittyviä esteitä, jolloin kaikilla oppijoilla on tasa-arvoiset mahdollisuudet osallistua opetukseen.

UDLnet-projektin aikana kehitetty Inventory-verkkopalvelu tarjoaa kattavan kokoelman Hyviä UDL-käytäntöjä. Niistä on hyötyä kaikille kentällä toimiville ja aiheesta kiinnostuneille ammattilaisille, niin eri kouluasteilla toimiville opettajille kuin kasvatustieteilijöillekin. On hyvä muistaa, että vaikka UDL:n periaatteet eivät olisi ennalta tuttuja, monet opetusalan ammattilaiset soveltavat niitä tietämättään.

Pyydämme käyttäjiä kirjaamaan Inventoryyn Hyviä käytäntöjä, jotka perustuvat UDL:n käytöstä saatuihin kokemuksiin.