Universal Design for Learning (UDL) is een educatief raamwerk dat de ontwikkeling van flexibele leeromgevingen ondersteunt om zo tegemoet te komen aan verschillende individuele manieren van leren. UDL is erop gericht de toegankelijkheid tot leren te vergroten door fysieke, cognitieve, intellectuele en organisatorische belemmeringen te verkleinen.

Deze site (ontwikkeld binnen het UDLnet project) beoogt een uitgebreid overzicht te bieden van UDL Good Practices aan geinteresseerde gebruikers in het onderwijs (onderwijskundigen, leerkrachten, docenten en andere beroepsbeoefenaars). We wijzen erop dat UDL niet iets volstrekt nieuws is voor onderwijsgevenden, aangezien in veel gevallen UDL onbewust wordt toegepast.

Uitnodiging om uw Good Practices - gebaseerd op uw UDL ervaringen in de praktijk - hier te uploaden.